Kontakt telefon: 900 75 444
Kontakt e-post: klubben@bilmottakfinnmark.no

Leveringsadresse:
Klubben Avfallsanlegg
9710 Indre Billefjord

Hjemmeside: www.bilmottakfinnmark.no
Facebook: Besøk oss på facebook

Følgende bedrifter kan ta imot eller hente bilvrak i ditt område: Ved innlevering av bilvrak til Bilmottak Finnmark, Klubben, Indre Billefjord

Når bilen leveres til en godkjent biloppsamlingsplass, Bilmottak Finnmark. Vil det bli utstedt en nummerert vrakmelding som dokumentasjon på at bilen er vraket.
Som korona tiltak sendes vrakmelding på E-post.

Praktisk informasjon når du skal vrake din bil slik at vrakpant kan utbetales til korrekt mottaker.
Fødsels-/ organisasjonsnummer og kontonummer, vil av sikkerhetsgrunner ikke fremkomme på utskrevet vrakmelding.
Vrakmeldingen oversendes elektronisk fra biloppsamlingsplassen til Skatteetaten, som utbetaler vrakpant til oppgitt pantemottaker og kontonummer. Pantemottakeren behøver ikke å være registrert eier av bilen.

Vrakpant
Vrakpanten er 3 000 kroner for personbil, varebil, campingbil, campingvogn, snøscooter og minibuss/buss under 6 meter og 500 kroner for moped og motorsykkel.

Formålet med bestemmelsene i regelverket knyttet til vraking av bil og andre kjøretøy, er å forebygge og redusere miljøproblemer kjøretøy forårsaker når de ender som avfall.

Vrakpant utbetales vanligvis 4-5 virkedager etter at kjøretøyet er registrert vraket av biloppsamlingsplassen.

For å få vrakpant må kjøretøyet ha vært registrert som påskiltet i Statens vegvesens motorvognregister etter 1. januar 1977.

Vrakpantordningen ble i 2018 utvidet til å gjelde: